Analyser og undersøgelse

Viden som basis for udvikling

Vi gennemfører analyser og undersøgelser for vores kunder lokalt over hele verden – analyser, som er virksomhedstilpassede, og danner grundlag for konkrete forbedringsprojekter. Det kan være analyser af kundetilfredshed, brand-loyalitet, medarbejdertilfredshed, kompetenceanalyse, eller hvad vores kunder ønsker at måle for at opnå en viden, der bidrager til at sikre effekt og udbytte af udviklingsprojekter.

Resultaterne af en given analyse bliver benchmarked med Mercuri Internationals omfattende database, og giver dermed vores kunder muligheden for at synliggøre områder, der skal forbedres for at skabe konkurrencemæssige fordele.
 
Alle analysens data samles i en rapport, der også indeholder konkrete anbefalinger til, hvilke ændringer der bør gennemføres, hvorfor, hvordan og i hvilken rækkefølge. Implementering af ændringerne er det styrende princip ved alle vores analyser – vi leverer ikke bare en rapport, men afholder en implementeringsworkshop, der skal bidrage til at sikre effekt og udbytte.